การบรรยายหลักสูตรสร้างความมั่งคั่งสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล( Creating Wealth in the Digital Age ) 24 เมษายน 2561 เป็นการบรรยายเพื่อสร้างแนวคิดและการปรับตัวทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Block Chain  พร้อมWorkshop ที่ทำให้คุณเข้าใจกระบวนการ Digital Disruption สำหรับสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนในยุค 4.0 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ บริษัท Wisdom Centric

   บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ Organize งานสัมมนาทั้งหมด รวมถึงเชิญวิทยากรชั้นนำด้านธุรกิจและการลงทุน

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *