รับทำรายการ วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น VDO Presentation แบบมืออาชีพ ในราคาเป็นกันเอง เริ่มต้นเพียง 5,900.- เท่านั้น

Egency Studio

ขั้นตอนการทำงาน

พูดคุยงาน

พูดคุยรับข้อเสนอความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ครบถ้วน และเสนอราคาตามความเหมาะสม

วางคอนเซ็ป

นำเสนอคอนเซ็ป รูปแบบของงาน สคริปการถ่ายทำ จัดวางตารางเวลา ขั้นตอนในการถ่ายทำ

ถ่ายทำ/ตัดต่อ

นำมาตัดต่อ ระยะเวลาไม่เกิน 7-14 วัน ส่งให้ดู

ส่งผลงาน

ส่งผลงานให้ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจ ความถูกต้องตามคอนเซ็ปที่ได้วางไว้ และแก้ไขงานตามความเหมาะสม

ตัวอย่างผลงาน